Vores fællesskabVi synes, at det er vigtigt, at Gug-Alper er et sted, hvor børnene kan færdes frit og trygt, og hvor de har gode muligheder for at lege med hinanden - de mindste hvor forældrene kan holde øje med dem, men også med mulighed for at de større børn kan udfolde sig i vores dejlig natur omkring os.

Der afholdes normal bl.a fællesspisningen afholdes ca. 1 gang om måneden. Det er naturligvis helt op til den enkelte, hvor ofte man er med til fællesspisningen, hvis overhovedet, men hvis man deltager i spisningen, skal man selvfølgelig også deltage i madlavning og opvask.

Vi holder gerne fest i Gug-Alper bl.a. den årlige sommerfest og julefrokost med lækre hjemmelavede specialiteter.Fællesarbejde - vedligehold af fællesarealer og fælleshus

For at styrke det sociale samvær samt spare på udgifterne (=mindre fællesudgifter), deltager én andelshaver pr. husstand i vedligehold af fællesarealer og fælles faciliteter.

Vi afholder 2 arbejdsdage om året, hvor vi sammen får bund i det meste. Arbejdsdagene er meget hyggelige - det er rart at få tingene fra hånden - sammen.


Ud over arbejdsdagene har vi forskellige praktiske opgaver, som vi udfører på skift i en periode bl.a. rengøring i fælleshuset er organiseret, så alle får har en tjans


Grøntudvalget udarbejder en arbejdsplan fra gang til gang, da nogle arbejdsopgaver er mere påkrævet end andre. Ved hver arbejdsdag mødes de friske havefolk på legepladsen lørdag morgen og slutter af med en forfriskning ved fælleshuset omkring middagstid.